Rakstiska izsole ““garāžas noma Pāvu ielā 14b, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 095 0040 037)” ” ar id nr. 4-11/2021-08. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2021.gada 1.septembrim plkst.10:00

SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS RAKSTISKAI IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV