Kapitālsabiedrības darbība

Informācija par SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” pamatkapitāla lielums EUR 16 111120. Valsts līdzdalības apmērs 100%.


Valsts līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” ir piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.

Sabiedrības vispārējais darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem atbilstošus treniņu apstākļus, kā arī aktīvās atpūtas un dzīvošanas apstākļus.


Struktūra

Informācija par organizatorisko struktūru SIA “Sporta Centrs “Mežaparks”” 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija. Valdes pienākumus pilda valdes locekle, Ieva Zunda, kuras pilnvaru termiņš ir noteikts uz 5 gadiem no 2017. gada 13. oktobra.

Ievas Zundas CV (PDF).

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” atalgojuma politikas pamatprincipi

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

17.04.2021. Dalībnieku sapulces informācija SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” valdes locekle Ieva Zunda apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” normatīvie dokumenti

Pakalpojuma iegādes distances līgums 

Pakalpojuma atteikuma tiesību veidlapa

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība

Pretkorupcijas plāns 2022.-2023. gadam.

Privatuma politika

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google