RAKSTISKA IZSOLE “Telpu grupas noma (Nr.2 un Nr.22 ) Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0175 002)” AR ID NR. 4-11/2021-10. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA LĪDZ 2021.GADA 16.SEPTEMBRIM PLKST.10:00

SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS RAKSTISKAI IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV