SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS RAKSTISKAI IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV
Zemes-Nr.6-izsoles-nolikums_Z_mols_2021_ATKARTOTI

Lēmums (rakstiska izsole izbeigta bez rezultāta, netika iesniegti pieteikumi)