Rakstiska izsole “zemes gabala nr.6 Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0175), daļas noma” ar id nr. 4-11/2021-07. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2021.gada 17.augustam plkst.10:00

SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS RAKSTISKAI IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV